tisdag 14 december 2010

FDA gör en översyn av amalgamuttalanden

Amalgamfrågan är komplicerad. En mängd tandläkarförbund är närmast megafoner för tandvårdsindustrin som ekonomiskt stöder dem. FDA:s nuvarande uttalande om amalgamets relativa ofarlighet ska ses över efter att ett antal personer uppmärksammat dem om oegentligheter i expertutlåtanden. Artikel i Washinton Post.
Dr Sanjay Gupta skriver mer om mötet här.

Influensavaccin relativt verkningslöst?

En analys av vaccinstudier, publicerad i Cohrane Library, finner relativt små positiva verkningar av influensavaccinering. Något minskat antal sjukdagar, ingen skillnad i komplikationer eller spridningseffekter. Vaccinstudier utförda av oberoende forskare publicerades i betydligt mindre utsträckning i medicinska tidskrifter än industristödda studier som ofta överdrev vaccinets positiva verkan.
En kommentar och analys här (abstract finns under References).

måndag 13 december 2010

Gluconeogenesens hemlighet upptäckt?

En forskargrupp påstår sig hittat vad som styr leverns glykosproduktion för blodsockerkontroll. Det kallas SRC-1 (steroid receptor coactivator). Labbmöss som saknade denna uppvisade hypoglykemier, när den återinfördes normaliserades blodsockret.
Engelsk artikel här

Stora folksjukdomar verkar inte vara genetiskt betingade

En ny analys av genforskning pekar mot att orsaken till sjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärtsjukdom, autism, ADHD, demens, schizofreni och depression inte kan kopplas till "dåliga" gener. Kost och miljö framstår som troligare orsaker enligt forskarna. "Vår hälsa ligger i våra egna händer" påpekar man.
Artikel på engelska här.
En invändande åsikt vad gäller diabetes har inkommit. Läs den här.

fredag 3 december 2010

Ny metastudie om fett

Stephan Guyenet på Whole Health Source skriver om en ny metastudie om fetters hälsopåverkan, publicerad i British Journal of Nutrition. I denna studie har man varit noggrann och öppen med vilka studier som uteslutits och involverats. Resultaten i kortform:

- Att byta animaliskt fett och transfett mot fröoljor med lågt Omega3-innehåll orsakade en svag ickesignifikant ökning av hjärtattacker (13% ) och ökad totldödlighet

- Att byta animaliskt fett och transfett mot fröoljor med högt Omega3-innehåll orsakade en signifikant minskning av hjärtattacker (22%) och en liknande trend mot minskad totaldödlighet.

- Omega3 verkar kunna skydda mot hjärt/kärlsjukdom. Slutsatser om transfetter är svåra att dra på grund av forskningens upplägg.

måndag 29 november 2010

Ge fötterna en chans

Jag har haft problem med ömmande fotvalv i åratal. Sökt skor som lindrade besvären och köpt inlägg för tusentals kronor. Den förhärskande idén är att stödja och höja de försjunkna fotvalven. Men tänk om hela tanken är bakvänd? Mark Sisson på Mark's Daily Apple har skrivit ett provokativt och tankeväckande inlägg om detta. Kanske behöver vi stärka våra fötter i stället för att avlasta dem? Jag har testat skorna Vivo Barefoot från Terra Plana under en tid, framför allt inomhus på arbetet. Dessa har hjälpt mig en hel del.
Kontakten mellan fot och underlag ger en härlig känsla av kontroll och spänst. Dock har jag haft stora problem med mina utomhusskor, särskilt vintertid. Nu har jag äntligen fått tag i ett par kängor från Terra Plana som ger nästan samma känsla utomhus på vinterväglag. Plötsligt känns det som jag har kontroll över halkan och snön. Barfotakänslan ger en säkerhet som gör att jag slappnar av samtidigt som mina fötter tränas och byggs upp igen. Rekommenderas!

torsdag 18 november 2010

Kortison ökar risken för diabetes

En stor studie observerade en 34% ökning av insjuknande i diabetes hos dem som inhalerade kortison av den typ som astmatiker med flera använder. Många som redan var diabetiker upplevde en försvårad blodsockerkontroll. I båda fallen var incidensen högre med högre kortisondoser. En bra sammanfattning finns på Diabetes Update.

söndag 7 november 2010

Inga nya betaceller efter 30

Genom att mäta kol 14 i DNA i mänskliga betaceller har forskare konstaterat att inga nya betaceller skapas efter 30-årsåldern. Vår insulinsskapande kapacitet minskar därmed med åldern. Engelsk artikel här.

torsdag 4 november 2010

Diuretika bättre än nyare blodtrycksänkare?

Den amerikanska ALLHAT-undersökningen visade att de modernare blodtrycksänkande preparaten inte var bättre än betydligt billigare diuretika. Artikel från SVT:s Uppdrag Granskning.

Hur varierar blodsockret hos friska?

Detta har man mätt. En basnivå på ca 4.4 mmol/l och toppar efter måltid på 5-7 mmol/l i medeltal blev resultatet. Se och hör presentationen här. Dela värdena med 18 för att få mmol/l.

Stannar viktminskningen även på LCHF?

Många upplever en omedelbar viktminskning när de går över till LCHF, men så småningom stannar den av för en del. .Diabetes Update (igen!) har en del förklaringar
Jenny på Diabetes Update lär oss hur man avslöjar dåliga forskningsstudier.

Snabbare insulin på gång

Företaget Biodel har tagit fram ett snabbt insulin som bygger på ny teknik. Produkten är ännu inte godkänd av FDA. Scott's Web Log har en utförlig beskrivning.

Högt blodsocker efter operation ökar risken för infektion

Den utmärkta bloggen Diabetes Update rapporterar om en studie som visar att ett blodsocker över 7.8 mmol/l trefaldigar risken för postoperativ infektion. Det är med andra ord viktigt för oss diabetiker att avstå från glukosdropp vid eventuell operation. Se till att informera läkare och annan personal i förväg om dina önskemål, gärna skriftligen.

onsdag 3 november 2010

Ta kontrollen över blodsockret

Läs denna beskrivning över hur du som är diabetiker kan ta kontrollen över blodsockersvängningar och minimera risken för kopmplikationer. Det finns en svensk version i pdf-format (översatt från engelskan av mig) för nedladdning långt ned på sidan. Hjälp till att sprida kunskap om hur man hanterar sin diabetes på ett effektivt sätt.

Blodtrycksmätning hemma lika bra som hos doktorn

SBU bedömer att mätning med en automatisk blodtrycksmätare för hemmabruk fungerar minst lika bra som att få trycket mätt hos doktorn. För de dryga 10 procent som stressas av att få trycket mätt av vårdpersonal måste detta kännas extra bra.

Forskare hittar förklaring till inflammationshämmande egenskaper hos Omega3

Forskare på University of California menar att man hittat en G-proteinreceptor kallad GPR120 som slås på av EPA och DHA (komponeneter i fiskolja). Den här receptorn finns bara i pro-inflammatoriska makrofager i fettceller, särskilt hos överviktiga. När receptorn utsätts för fettsyrorna stänger den av den inflammatoriska verkan och börjar istället verka anti-inflammatoriskt.
Se längre text på engelska.

tisdag 2 november 2010

Ska man ta blodtrycksmedicinen till natten?

En rapport visar att de som tog sin blodtrycksmedicin till natten hade en tredjedel så många hjärt/kärlepisoder jämfört med dem som tog all medicin på morgonen.
Här finns en längre beskrivning på engelska

DHA bromsar inte Alzheimer

Nyhet idag om att Omega3 (DHA) inte bromsar demens, se artikel i JAMA.

Tråkigt i och för sig, men jag är inte direkt förvånad. Man har inte gjort någon kostförändring i övrigt, utan gett en grupp 2 kapslar DHA om dagen och en annan grupp placebo. Samma förfarande som man gör vid test av nya mediciner.

Jag tror inte man ska räkna med så dramatiska effekter av lite fiskolja (eller andra kosttillskott för den delen) om man inte gör andra förändringar samtidigt. Många tycks tro att ett piller ska hindra dem från att bli sjuka utan att de behöver anstränga sig själva. Statinernas förespråkare ger det intrycket, trots att de vet att effekten är mycket liten. Genom att använda relativa procenttal får man skillnader på enstaka fall av sjukdom mellen behandkling och placebo att se stor ut.

Det vore intressant att se resultatet av en kostomläggning mot LCHF plus fiskolja i litet större doser (varför inte EPA denna gång?) jämfört med ingen intervention. Det här sättet att isolera enskilda komponenter i kosten är förståeligt ur ett forskningsperspektiv, men risken är att man vetenskapligt avfärdar alla komponenters individuella verkan och missar den sammansatta effekten.