måndag 21 februari 2011

Olika tillverkare av medicin kan ge biverkningar

Diabetes Update beskriver idag hur hon upplevt biverkningar av ett byte av tillverkare av Metformin. Trots att den aktiva substansen är densamma kan ett annat märke ge oväntade effekter, såsom snabbare eller långsammare upptag.

onsdag 16 februari 2011

Läkemedelsföretagen betalar miljarder för att läkare ska representera dem

I ett inslag från PBS berättas om hur läkemedelsföretagen är beredda att betala läkare stora summor för att hålla föredrag där de rekommenderar deras produkter, och där de får förskrivna föredrag som de måste hålla sig till. Problemet är inte så enkelt som det i förstone kan verka. Advokatkulturen i USA gör att företagen vill kontrollera vad som sägs om läkemedlen, eftersom de annars kan riskera stora skadestånd om läkarna gett felaktig information.

Nanopartiklar kan ändra DNA

Såg du Uppdrag Granskning om nanopartiklar. Min favoritblogg Diabetes Update skrev om detta redan i december 2009. Forskare visade att titandioxid kunde skada DNA hos möss.

Intervju med Andrew Wakefield

Andrew Wakefield är den läkare som väckt mycket ont blod i vaccinbranschen. Han och hans kollegor tyckte sig se ett eventuellt samband mellan trippelvacciner och autism hos små barn. På senare tid har hans namn dragits i smutsen på ett anmärkningsvärt sätt. Jag är inte kapabel att avgöra vilka fel han må ha gjort, men mediabilden av honom har synts mig förenklad. I denna långa intervju talar han om medicinsk vetenskap i allmänhet. Några saker jag fastnade för:
- kejsarsnittförlösta barn utsätts inte för moderns naturliga bakterieflora, vilket kan ge immunologiska problem senare i livet.
- Det moderna samhällets bakteriefobi och jakt på renhet ger upphov till "superbaciller".
- Vaclav Havels citat är en pärla: "Keep the company of those who seek the truth- run from those who have found it"

Om man vill kan man tolka intervjun som ett enda försvarstal för Wakefield. Om man har ett mer öppet sinne finner man en del att fundera över.

tisdag 15 februari 2011

WHO drar tillbaks amalgampåståenden

WHO har dragit tillbaka "The Peterson Paper", som hävdade att amalgam var ofarligt. Efter ett möte 2009 om avvecklingen av amalgamet, skrev Peterson och ett ett par kollegor ihop ett paper som inte avspeglade mötet på ett korrekt sätt. Efter att ett antal deltagare bevisat detta har alltså WHO gjort en undersökning av fallet och dragit tillbaka detta paper. Alla påståenden om amalgamets ofarlighet har nu tagits bort, och det verkar som avvecklingen av amalgamanvändantet ska fortsätta.

Kan steroler öka risken för hjärt/kärlsjukdom?

The Heart Scan Blog har ett intressant inlägg om risken att steroler, som bland annat finns i Becel Pro Activeprodukterna, i vissa fall kan öka risken för hjärt/kärlsjukdomar. Det gäller främst dem som är gentiskt benägna att ta upp mycket steroler i blodet.

måndag 7 februari 2011

Glucagonhämning normaliserade blodsockret

Forskare har genom att genetiskt hämma glucagonutsöndringen från levern hos möss kunnat påvisa normalt blodsocker vid glukosbelastning, oavsett om de hade fungerande insulinutsöndring eller om denna förstörts. Glucagonets funktion är att höja blodsockret när det sjunkit för lågt. Det verkar från denna studie som att glucagonproduktionen har en hel del med blodsockerkontrollen att göra, på ett överraskande sätt. Jag blir inte riktigt klok på hur, men intressant är det.
Artikel här.