måndag 29 november 2010

Ge fötterna en chans

Jag har haft problem med ömmande fotvalv i åratal. Sökt skor som lindrade besvären och köpt inlägg för tusentals kronor. Den förhärskande idén är att stödja och höja de försjunkna fotvalven. Men tänk om hela tanken är bakvänd? Mark Sisson på Mark's Daily Apple har skrivit ett provokativt och tankeväckande inlägg om detta. Kanske behöver vi stärka våra fötter i stället för att avlasta dem? Jag har testat skorna Vivo Barefoot från Terra Plana under en tid, framför allt inomhus på arbetet. Dessa har hjälpt mig en hel del.
Kontakten mellan fot och underlag ger en härlig känsla av kontroll och spänst. Dock har jag haft stora problem med mina utomhusskor, särskilt vintertid. Nu har jag äntligen fått tag i ett par kängor från Terra Plana som ger nästan samma känsla utomhus på vinterväglag. Plötsligt känns det som jag har kontroll över halkan och snön. Barfotakänslan ger en säkerhet som gör att jag slappnar av samtidigt som mina fötter tränas och byggs upp igen. Rekommenderas!

torsdag 18 november 2010

Kortison ökar risken för diabetes

En stor studie observerade en 34% ökning av insjuknande i diabetes hos dem som inhalerade kortison av den typ som astmatiker med flera använder. Många som redan var diabetiker upplevde en försvårad blodsockerkontroll. I båda fallen var incidensen högre med högre kortisondoser. En bra sammanfattning finns på Diabetes Update.

söndag 7 november 2010

Inga nya betaceller efter 30

Genom att mäta kol 14 i DNA i mänskliga betaceller har forskare konstaterat att inga nya betaceller skapas efter 30-årsåldern. Vår insulinsskapande kapacitet minskar därmed med åldern. Engelsk artikel här.

torsdag 4 november 2010

Diuretika bättre än nyare blodtrycksänkare?

Den amerikanska ALLHAT-undersökningen visade att de modernare blodtrycksänkande preparaten inte var bättre än betydligt billigare diuretika. Artikel från SVT:s Uppdrag Granskning.

Hur varierar blodsockret hos friska?

Detta har man mätt. En basnivå på ca 4.4 mmol/l och toppar efter måltid på 5-7 mmol/l i medeltal blev resultatet. Se och hör presentationen här. Dela värdena med 18 för att få mmol/l.

Stannar viktminskningen även på LCHF?

Många upplever en omedelbar viktminskning när de går över till LCHF, men så småningom stannar den av för en del. .Diabetes Update (igen!) har en del förklaringar
Jenny på Diabetes Update lär oss hur man avslöjar dåliga forskningsstudier.

Snabbare insulin på gång

Företaget Biodel har tagit fram ett snabbt insulin som bygger på ny teknik. Produkten är ännu inte godkänd av FDA. Scott's Web Log har en utförlig beskrivning.

Högt blodsocker efter operation ökar risken för infektion

Den utmärkta bloggen Diabetes Update rapporterar om en studie som visar att ett blodsocker över 7.8 mmol/l trefaldigar risken för postoperativ infektion. Det är med andra ord viktigt för oss diabetiker att avstå från glukosdropp vid eventuell operation. Se till att informera läkare och annan personal i förväg om dina önskemål, gärna skriftligen.

onsdag 3 november 2010

Ta kontrollen över blodsockret

Läs denna beskrivning över hur du som är diabetiker kan ta kontrollen över blodsockersvängningar och minimera risken för kopmplikationer. Det finns en svensk version i pdf-format (översatt från engelskan av mig) för nedladdning långt ned på sidan. Hjälp till att sprida kunskap om hur man hanterar sin diabetes på ett effektivt sätt.

Blodtrycksmätning hemma lika bra som hos doktorn

SBU bedömer att mätning med en automatisk blodtrycksmätare för hemmabruk fungerar minst lika bra som att få trycket mätt hos doktorn. För de dryga 10 procent som stressas av att få trycket mätt av vårdpersonal måste detta kännas extra bra.

Forskare hittar förklaring till inflammationshämmande egenskaper hos Omega3

Forskare på University of California menar att man hittat en G-proteinreceptor kallad GPR120 som slås på av EPA och DHA (komponeneter i fiskolja). Den här receptorn finns bara i pro-inflammatoriska makrofager i fettceller, särskilt hos överviktiga. När receptorn utsätts för fettsyrorna stänger den av den inflammatoriska verkan och börjar istället verka anti-inflammatoriskt.
Se längre text på engelska.

tisdag 2 november 2010

Ska man ta blodtrycksmedicinen till natten?

En rapport visar att de som tog sin blodtrycksmedicin till natten hade en tredjedel så många hjärt/kärlepisoder jämfört med dem som tog all medicin på morgonen.
Här finns en längre beskrivning på engelska

DHA bromsar inte Alzheimer

Nyhet idag om att Omega3 (DHA) inte bromsar demens, se artikel i JAMA.

Tråkigt i och för sig, men jag är inte direkt förvånad. Man har inte gjort någon kostförändring i övrigt, utan gett en grupp 2 kapslar DHA om dagen och en annan grupp placebo. Samma förfarande som man gör vid test av nya mediciner.

Jag tror inte man ska räkna med så dramatiska effekter av lite fiskolja (eller andra kosttillskott för den delen) om man inte gör andra förändringar samtidigt. Många tycks tro att ett piller ska hindra dem från att bli sjuka utan att de behöver anstränga sig själva. Statinernas förespråkare ger det intrycket, trots att de vet att effekten är mycket liten. Genom att använda relativa procenttal får man skillnader på enstaka fall av sjukdom mellen behandkling och placebo att se stor ut.

Det vore intressant att se resultatet av en kostomläggning mot LCHF plus fiskolja i litet större doser (varför inte EPA denna gång?) jämfört med ingen intervention. Det här sättet att isolera enskilda komponenter i kosten är förståeligt ur ett forskningsperspektiv, men risken är att man vetenskapligt avfärdar alla komponenters individuella verkan och missar den sammansatta effekten.