måndag 23 januari 2012

Minskad inflammation med lågkolhydratkost?

En studie visade sänkt CRP, en inflammationsindikator, hos överviktiga som åt kost med låg "glycemic load" (långsammare kolhydrater, mer fibrer). Hade varit intressant om man också testat lägre kolhydratintag. Artikel här.

måndag 16 januari 2012

tisdag 5 juli 2011

Möss är inte människor

Idag på TV4-nyheterna uppärksammas professor Per-Olof Berggren, som visat att människors insulinproduktion inte fungerar på samma sätt som hos möss. Mycken diabetesforskning gjord på möss är alltså undermålig som modell för mänskliga förhållanden. Här en kort sammanfattning på engelska

tisdag 7 juni 2011

Lågfettkost farligt för diabetiker

Denna artikel måste du läsa!. En välgjord studie visar att den för diabetiker rekommenderade lågfettkosten höjer blodsockret rejält, vilket ger större risk för långsiktiga skador.

söndag 5 juni 2011

Lågkolhydratkost nyttigare än högkolhydrat

Överviktiga går fortare ned i vikt och får inga negativa hälsoproblem av lågkolhydratkost med större andel fett. Ingen större överraskning egentligen.
Artikel här.

Mer argument för lågkolhydratkost vid diabetes

Ännu en studie visar att kost med lägre glykemiskt index ger bättre blodsockerkontroll, mätt i HbA1c, för typ2-diabetiker.
Även måttligt förhöjt HbA1c är klart kopplat till hjärt/kärlsjukdom.
Artikel här.

torsdag 12 maj 2011

Föräldrar till vaccinskadade barn tystades av myndigheter i USA

Föräldrar till barn som skadats av vacciner har hotats med indragna betalningar för sjukvård om de avslöjat skadorna för allmänheten. Intervju med en förälder på Fox News