tisdag 5 juli 2011

Möss är inte människor

Idag på TV4-nyheterna uppärksammas professor Per-Olof Berggren, som visat att människors insulinproduktion inte fungerar på samma sätt som hos möss. Mycken diabetesforskning gjord på möss är alltså undermålig som modell för mänskliga förhållanden. Här en kort sammanfattning på engelska

tisdag 7 juni 2011

Lågfettkost farligt för diabetiker

Denna artikel måste du läsa!. En välgjord studie visar att den för diabetiker rekommenderade lågfettkosten höjer blodsockret rejält, vilket ger större risk för långsiktiga skador.

söndag 5 juni 2011

Lågkolhydratkost nyttigare än högkolhydrat

Överviktiga går fortare ned i vikt och får inga negativa hälsoproblem av lågkolhydratkost med större andel fett. Ingen större överraskning egentligen.
Artikel här.

Mer argument för lågkolhydratkost vid diabetes

Ännu en studie visar att kost med lägre glykemiskt index ger bättre blodsockerkontroll, mätt i HbA1c, för typ2-diabetiker.
Även måttligt förhöjt HbA1c är klart kopplat till hjärt/kärlsjukdom.
Artikel här.

torsdag 12 maj 2011

Föräldrar till vaccinskadade barn tystades av myndigheter i USA

Föräldrar till barn som skadats av vacciner har hotats med indragna betalningar för sjukvård om de avslöjat skadorna för allmänheten. Intervju med en förälder på Fox News

Diamyds diabetesvaccin mindre lyckat

Fas3-testerna av Diamyds "diabetesvaccin" visade inte signifikanta skillnader mot placebo. Diamydaktien sjönk som en sten (drygt 80%) i veckan.

lördag 7 maj 2011

Vad får oss att överäta?

Stephen Guyenets blogg Whole Health Source har startat en mycket intressant serie, "Food Reward: A Dominant Factor in Obesity" Del två som jag länkar till (här är del 1), tar upp ett par intressanta studier. När man lät människor inta sin föda i form av en smaklös sörja, hur mycket de ville, så visade det sig att de normalviktiga åt energimässigt precis vad de behövde för att hålla viktbalans. Men de gravt överviktiga åt mycket små mängder och förlorade stadigt i vikt. Det tycks finnas någon form av belöning i att äta välsmakande mat som många inte kan hantera och som får dem att överäta. Guyenet utlovar mer i ämnet.

måndag 2 maj 2011

tisdag 29 mars 2011

Min syn på LCHF

Petro Dobromylskyj skriver många intressanta inlägg på sin blogg Hyperlipid. Det är ofta knepigt att förstå alla hans resonemang, men hans slutsatser är mycket läsvärda I det länkade inlägget beskriver han ovanligt tydligt hur han ser på fördelarna med lågkolhydratkost, det som ofta kallas LCHF. Jag håller med om hans resonemang;

- Man kan överäta på LCHF och därmed gå upp i vikt eller stanna i viktnedgång.
- Det som gör LCHF effektivt ur viktsynpunkt är den ökade mättnadskänslan.

Läs också de intressanta kommentererna till Petros inlägg.
För oss som är typ1-diabetiker och "normalviktiga" ger en lågkolhydratkost större chanser att undvika stora blodsockerfluktuationer under dagen. Detta minskar i sin tur riskerna för senkomplikationer. Jag menar att man inte alltid behöver äta jättestrikt för att uppnå denna blodsockerbalans. Det är blodsockertesten (se tidigare inlägg) som får avgöra hur mycket kolhydrater som fungerar för varje individ.

tisdag 22 mars 2011

Högsta Domstolen i USA friskriver vaccintillverkare från ansvar

De som drabbas av biverkningar av vacciner i USA kan inte längre stämma tillverkaren. Det är resultatet av ett beslut i USA:s högsta domstol. Utvecklingen går verkligen åt fel håll när det gäller läkemedelsbolagens ansvar för vår hälsa. Med sitt starka inflytande försöker man hindra alternativa behandlingar och avskriva sig ansvaret för sina egna produkter. Läs mer på Dr Mercola

måndag 21 februari 2011

Olika tillverkare av medicin kan ge biverkningar

Diabetes Update beskriver idag hur hon upplevt biverkningar av ett byte av tillverkare av Metformin. Trots att den aktiva substansen är densamma kan ett annat märke ge oväntade effekter, såsom snabbare eller långsammare upptag.

onsdag 16 februari 2011

Läkemedelsföretagen betalar miljarder för att läkare ska representera dem

I ett inslag från PBS berättas om hur läkemedelsföretagen är beredda att betala läkare stora summor för att hålla föredrag där de rekommenderar deras produkter, och där de får förskrivna föredrag som de måste hålla sig till. Problemet är inte så enkelt som det i förstone kan verka. Advokatkulturen i USA gör att företagen vill kontrollera vad som sägs om läkemedlen, eftersom de annars kan riskera stora skadestånd om läkarna gett felaktig information.

Nanopartiklar kan ändra DNA

Såg du Uppdrag Granskning om nanopartiklar. Min favoritblogg Diabetes Update skrev om detta redan i december 2009. Forskare visade att titandioxid kunde skada DNA hos möss.

Intervju med Andrew Wakefield

Andrew Wakefield är den läkare som väckt mycket ont blod i vaccinbranschen. Han och hans kollegor tyckte sig se ett eventuellt samband mellan trippelvacciner och autism hos små barn. På senare tid har hans namn dragits i smutsen på ett anmärkningsvärt sätt. Jag är inte kapabel att avgöra vilka fel han må ha gjort, men mediabilden av honom har synts mig förenklad. I denna långa intervju talar han om medicinsk vetenskap i allmänhet. Några saker jag fastnade för:
- kejsarsnittförlösta barn utsätts inte för moderns naturliga bakterieflora, vilket kan ge immunologiska problem senare i livet.
- Det moderna samhällets bakteriefobi och jakt på renhet ger upphov till "superbaciller".
- Vaclav Havels citat är en pärla: "Keep the company of those who seek the truth- run from those who have found it"

Om man vill kan man tolka intervjun som ett enda försvarstal för Wakefield. Om man har ett mer öppet sinne finner man en del att fundera över.

tisdag 15 februari 2011

WHO drar tillbaks amalgampåståenden

WHO har dragit tillbaka "The Peterson Paper", som hävdade att amalgam var ofarligt. Efter ett möte 2009 om avvecklingen av amalgamet, skrev Peterson och ett ett par kollegor ihop ett paper som inte avspeglade mötet på ett korrekt sätt. Efter att ett antal deltagare bevisat detta har alltså WHO gjort en undersökning av fallet och dragit tillbaka detta paper. Alla påståenden om amalgamets ofarlighet har nu tagits bort, och det verkar som avvecklingen av amalgamanvändantet ska fortsätta.

Kan steroler öka risken för hjärt/kärlsjukdom?

The Heart Scan Blog har ett intressant inlägg om risken att steroler, som bland annat finns i Becel Pro Activeprodukterna, i vissa fall kan öka risken för hjärt/kärlsjukdomar. Det gäller främst dem som är gentiskt benägna att ta upp mycket steroler i blodet.

måndag 7 februari 2011

Glucagonhämning normaliserade blodsockret

Forskare har genom att genetiskt hämma glucagonutsöndringen från levern hos möss kunnat påvisa normalt blodsocker vid glukosbelastning, oavsett om de hade fungerande insulinutsöndring eller om denna förstörts. Glucagonets funktion är att höja blodsockret när det sjunkit för lågt. Det verkar från denna studie som att glucagonproduktionen har en hel del med blodsockerkontrollen att göra, på ett överraskande sätt. Jag blir inte riktigt klok på hur, men intressant är det.
Artikel här.