måndag 7 februari 2011

Glucagonhämning normaliserade blodsockret

Forskare har genom att genetiskt hämma glucagonutsöndringen från levern hos möss kunnat påvisa normalt blodsocker vid glukosbelastning, oavsett om de hade fungerande insulinutsöndring eller om denna förstörts. Glucagonets funktion är att höja blodsockret när det sjunkit för lågt. Det verkar från denna studie som att glucagonproduktionen har en hel del med blodsockerkontrollen att göra, på ett överraskande sätt. Jag blir inte riktigt klok på hur, men intressant är det.
Artikel här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar