tisdag 14 december 2010

FDA gör en översyn av amalgamuttalanden

Amalgamfrågan är komplicerad. En mängd tandläkarförbund är närmast megafoner för tandvårdsindustrin som ekonomiskt stöder dem. FDA:s nuvarande uttalande om amalgamets relativa ofarlighet ska ses över efter att ett antal personer uppmärksammat dem om oegentligheter i expertutlåtanden. Artikel i Washinton Post.
Dr Sanjay Gupta skriver mer om mötet här.

Influensavaccin relativt verkningslöst?

En analys av vaccinstudier, publicerad i Cohrane Library, finner relativt små positiva verkningar av influensavaccinering. Något minskat antal sjukdagar, ingen skillnad i komplikationer eller spridningseffekter. Vaccinstudier utförda av oberoende forskare publicerades i betydligt mindre utsträckning i medicinska tidskrifter än industristödda studier som ofta överdrev vaccinets positiva verkan.
En kommentar och analys här (abstract finns under References).

måndag 13 december 2010

Gluconeogenesens hemlighet upptäckt?

En forskargrupp påstår sig hittat vad som styr leverns glykosproduktion för blodsockerkontroll. Det kallas SRC-1 (steroid receptor coactivator). Labbmöss som saknade denna uppvisade hypoglykemier, när den återinfördes normaliserades blodsockret.
Engelsk artikel här

Stora folksjukdomar verkar inte vara genetiskt betingade

En ny analys av genforskning pekar mot att orsaken till sjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärtsjukdom, autism, ADHD, demens, schizofreni och depression inte kan kopplas till "dåliga" gener. Kost och miljö framstår som troligare orsaker enligt forskarna. "Vår hälsa ligger i våra egna händer" påpekar man.
Artikel på engelska här.
En invändande åsikt vad gäller diabetes har inkommit. Läs den här.

fredag 3 december 2010

Ny metastudie om fett

Stephan Guyenet på Whole Health Source skriver om en ny metastudie om fetters hälsopåverkan, publicerad i British Journal of Nutrition. I denna studie har man varit noggrann och öppen med vilka studier som uteslutits och involverats. Resultaten i kortform:

- Att byta animaliskt fett och transfett mot fröoljor med lågt Omega3-innehåll orsakade en svag ickesignifikant ökning av hjärtattacker (13% ) och ökad totldödlighet

- Att byta animaliskt fett och transfett mot fröoljor med högt Omega3-innehåll orsakade en signifikant minskning av hjärtattacker (22%) och en liknande trend mot minskad totaldödlighet.

- Omega3 verkar kunna skydda mot hjärt/kärlsjukdom. Slutsatser om transfetter är svåra att dra på grund av forskningens upplägg.