tisdag 14 december 2010

Influensavaccin relativt verkningslöst?

En analys av vaccinstudier, publicerad i Cohrane Library, finner relativt små positiva verkningar av influensavaccinering. Något minskat antal sjukdagar, ingen skillnad i komplikationer eller spridningseffekter. Vaccinstudier utförda av oberoende forskare publicerades i betydligt mindre utsträckning i medicinska tidskrifter än industristödda studier som ofta överdrev vaccinets positiva verkan.
En kommentar och analys här (abstract finns under References).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar