måndag 13 december 2010

Stora folksjukdomar verkar inte vara genetiskt betingade

En ny analys av genforskning pekar mot att orsaken till sjukdomar som stroke, cancer, diabetes, hjärtsjukdom, autism, ADHD, demens, schizofreni och depression inte kan kopplas till "dåliga" gener. Kost och miljö framstår som troligare orsaker enligt forskarna. "Vår hälsa ligger i våra egna händer" påpekar man.
Artikel på engelska här.
En invändande åsikt vad gäller diabetes har inkommit. Läs den här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar