torsdag 4 november 2010

Snabbare insulin på gång

Företaget Biodel har tagit fram ett snabbt insulin som bygger på ny teknik. Produkten är ännu inte godkänd av FDA. Scott's Web Log har en utförlig beskrivning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar