söndag 7 november 2010

Inga nya betaceller efter 30

Genom att mäta kol 14 i DNA i mänskliga betaceller har forskare konstaterat att inga nya betaceller skapas efter 30-årsåldern. Vår insulinsskapande kapacitet minskar därmed med åldern. Engelsk artikel här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar